NEWSROOM

  • News
  • Press releases

Som uppföljning av dagens delårsrapport från Smart High Tech intervjuas VD Lars Almhem av Ludwig Sjöström på Finwire, där Lars Almhem redogör för det gångna kvartalets utveckling i bolaget samt ger en statusuppdatering.

Intervjun finns tillgänglig på YouTube via länken:

https://youtu.be/XPohPYPeZS0?si=LR7JFvpW0pt6PGCO

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Smart High Tech har beviljats ytterligare ett patent i Sverige. Detta patent, som har titeln ”Method for Manufacturing a Graphene-Enhanced Thermal Interface Material” behandlar ett nytt sätt för tillverkning av grafenförstärkta termiska paddar. Metoden som beskrivs i patentet kompletterar dagens teknik och processer och förstärker Smart High Techs konkurrenskraft och patentportfolio.

”Med detta patent har vi skaffat ett grundskydd för en ny tillverkningsprocess av vår kärnprodukt som vi avser att skydda genom att gå vidare i flera andra länder inom ramen för PCT samarbetet”, säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                      

+46 70 418 00 00                                    

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Smart High Tech har beviljats ytterligare ett patent i Kina. Detta patent, som har titeln ”Utrustning för tillverkning av grafen pad” behandlar utrustning för tillverkning av grafenförstärkta sfäriska termiska paddar. Tidigare har patentansökan med samma typ av innehåll godkänts i USA. Patentet tillhör patentfamiljen ”Tillverkningsmetod och utrustning av grafenförstärkta sfäriska termiska paddar” som bolaget har ansökt skydd för i bl.a. USA och Kina. Totalt har Smart High Tech idag 16 godkända patent och 13 patentansökningar i portfolio.

”Patentet ger ytterligare skydd och ger Smart High Tech möjligheten att tillverka termiska paddar med andra former än kvadratiska och rektangulära, en applikation som på sikt kan innebära inträngning på andra marknader än elektronik”, säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                      

+46 70 418 00 00                                    

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Smart High Tech har sedan sommaren intensifierat tidigare diskussioner med både potentiella kunder och samarbetspartners. Genom tester i kundernas miljö har teknologin validerats och Smart High Tech har givits möjlighet att diskutera förutsättningar för att bli leverantör av kylgränssnittsmaterial till några av världen största processor- och chiptillverkare. Bolaget förbereder sig nu för investeringar för ökad produktionskapacitet och skalbarhet i tillverkningsprocessen.

International Microelectronics Assembly & Packaging Society (IMAPS), San Diego.

Bolaget deltog och hade en monter på IMAPS som årligen förrättar en konferens med föreläsningar och utställningar där leverantörer kan presentera sina företag och produkter. Detta år riktades ett unikt fokus mot Smart High Tech genom det prestigefyllda priset ”William D. Ashman – John A. Wagnon Technical Achievement Award” som tilldelades Bolagets grundare prof. Johan Liu för sina betydande bidrag till mikroelektronikindustrins utveckling (se även PM 20231006). Detta pris gav stort gensvar både under konferensen såväl som i IMAPS globala nätverk av beslutsfattare och potentiella kunder.

Tekniskt godkännande ger förutsättningar att bli leverantör.

I samband med IMAPS i USA, besöktes ett flertal potentiella kunder och partners. Flera av mötena var uppföljning från tidigare där tiden ägnades åt diskussioner kring kundspecifika produktanpassningar och tillverkningsprocesser. Smart High Tech presenterade flera lösningar där ett urval fått godkänt för slututförande och därigenom övergått till kundens inköpsprocess för upphandling. För övriga, främst kundanpassade lösningar, kvarstår visst arbete där Bolaget förväntar godkännande inom en snar framtid.

Resultaten av de tekniska testerna har varit genomgående goda och bekräftar Smart High Techs fördelar för elektronikkylning och energioptimering. Med en tidigare oprövad teknologi är tekniskt godkännande avgörande för att kunna bli leverantör. Genom att godkännande erhållits för några applikationer, och fler godkännanden förväntas framöver, skapas förutsättningar för kommersiella diskussioner och order om serietillverkning.

Samarbetspartners för att nå de största globala kunderna.

Slutkunderna för Smart High Techs produkter är i flera fall några av världens största företag inom tillverkning av elektronik, processorer och andra applikationer med behov av kylning. Kraven för att bli leverantör till dessa bolag är mycket höga och Smart High Tech är därför, som tidigare aviserats, i dialog med tre olika potentiella partners för att kunna garantera kundens krav på kapacitet och kvalitet. Dessa partners är etablerade materialföretag med hög kunskap och erfarenhet av tillverkning samt av att agera leverantör till slutkunderna.

Genom att samtliga tre testat, utvärderat och godkänt Smart High Techs GT-TIM® med mycket goda resultat, har de uttryckt ambition av samverkan även kring försäljning av GT-TIM®  till deras egna globala kundnätverk samt investeringar i Bolaget.

Smart High Tech ges genom dessa partners möjlighet att skala upp sin affär och nå fler globala kunder snabbare. Genom eventuella partnerskap ges möjlighet till samverkan avseende investeringar och en access till etablerad global marknad, vilket nu diskuteras och hoppas slutföras under hösten 2023.

”Det har varit några intensiva veckor med positiv respons, bra framdrift i kundernas interna beslutsprocesser samt lovande diskussioner med potentiella partners som alla uttryckt ambition till samverkan kring försäljning och investeringar. Genom dessa positiva signaler förbereder vi oss nu för att öka investeringarna i produktionskapacitet och skalbarhet i tillverkningsledet för att möta de volymer och pris som efterfrågas”, säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Smart High Techs grundare och CTO har tilldelats det prestigefyllda priset ”William D. Ashman – John A. Wagnon Technical Achievement Award”. Priset delades av International Microelectronics Assembly & Packaging Society (IMAPS).

Priset delas ut årligen till en person som bidragit till mikroelektronikens utveckling på ett enastående sätt – antingen genom en specifik prestation, ett antal prestationer under flera års tid eller för ett övergripande bidrag till mikroelektronikindustrins utveckling i stort.

Johan Liu blev i år mottagare av detta prestigefyllda pris. Under sin karriär som professor inom elektronikproduktion har han forskat kring nya material- och processer inom nanoelektronik- och mikrosystembyggsätt. Mer specifikt har han utforskat möjligheten att öka tillförlitligheten, förbättra kylmetoder och byggsätt för elektroniska applikationer med hjälp av nya material, däribland med ledande lim och grafen. Smart High Techs produkt GT-TIM är ett resultat av hans forskning.

IMAPS är en globalt ledande branschorganisation inom hårdvarutillverkning, med stort fokus på byggsättsteknik för mikroelektronik. Genom internationella konferenser, utställningar och workshops spelar organisationen en viktig roll för kunskapsutbyten och utbildning av elektronikingenjörer och studenter världen över.

Prisceremonin ägde rum inför 750 åhörare under IMAPS´s årliga kongress i San Diego, USA den 3 oktober. IMAPS är en av världens största konferenser inom hårdvarutillverkning med sponsorer såsom IBM, Intel, Henkel, Indium Corporation, Mitsui Chemicals och många fler namnkunniga miljardföretag.

”Det här känns jätteroligt! Det här är ett erkännande av att min forskning mynnat ut i användbara teknologier som hjälper till att driva den internationella utvecklingen av mikroelektronik”, säger Johan Liu, CTO och grundare av bolaget.

”Det här är såklart glädjande och detta är ytterligare ett bevis på att Smart High Techs produkt bygger på en teknik med stor potential och hög grad av innovation då tekniken grundar sig på många års forskning av Johan Liu och hans forskningsteam” säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech.

 

En bild som visar klädsel, person, Människoansikte, slips

Automatiskt genererad beskrivning

Källa till bilden: Robert Keith, robertkeithphoto.com samt IMAPS San Diego Symposium

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

 

VD Lars Almhem  

+46 70 418 00 00  

lars.almhem@smarthightech.com

 

Kort om SHT Smart High-Tech AB

 

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

 

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

 

Smart High Tech har beviljats ytterligare ett patent i Japan. Detta patent, som har titeln ”Laminated Graphene-Based Thermally Conductive Film and Pad and Method for Manufacturing the Film and Pad”, beskriver ett nytt sätt att tillverka Smart High Techs kärnprodukt GT-TIM®.  Patentet har tidigare även beviljats i Sverige och i Korea och tillhör samma patentfamilj.

Patentet beskriver ett nytt sätt att minska mekanisk anisotropi i bolagets GT-TIM®-produkt, med bibehållen termisk prestanda och utgör teknikgrunden för vår produktportfolio ”Softpad”. Minskad anisotropi ger förbättrad mekanisk hållfasthet i alla riktningar vilket förbättrar hanteringen av produkten.

”Det är mycket postivt att vår patentportfolio förstärks med ytterligare ett patent, denna gång i en potentiellt för Smart High Tech viktig marknad som Japan.”, säger VD Lars Almhem.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Smart High Techs huvudägare Johan Liu har träffat avtal om att via sitt helägda företag XS Consulting AB sälja 70 000 B-aktier till Göran Ofsén för 10,50 kronor per aktie. Försäljningen görs av privatekonomiska skäl. Efter transaktionen äger Johan Liu via XS Consulting 1 400 000 A-aktier och 7 619 000 B-aktier i Smart High Tech.

Göran Ofsén är sedan tidigare en av bolagets större ägare och har varit det sedan år 2021. I samband med förvärvet har han ingått en lock up-förbindelse om 90 procent av sitt totala innehav som gäller i 180 dagar efter transaktionen.

Köpeskillingen om 10,50 kronor per aktie är satt utifrån vägda genomsnittskursen de två handelsdagarna efter det att Q2-rapporten släpptes den 31 augusti, med åtta procents rabatt.

För mer information om transaktionen, vänligen kontakta:

Styrelseordförande Johan Liu                                      

Johan.liu@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Som uppföljning av gårdagens halvårsrapport från Smart High Tech intervjuas VD Lars Almhem av Ludwig Sjöström på Finwire, där Lars Almhem redogör för det gångna kvartalets utveckling i bolaget samt ger en statusuppdatering.

Intervjun finns tillgänglig på YouTube via länken:

https://youtu.be/6a0t3FGdfd4

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman, samtliga beslut var enhälliga:

Stämman beslöt att välja in Lars-Inge Sjöqvist i styrelsen.

Lars-Inge Sjöqvist har en civilingenjörsexamen vid Chalmers tekniska högskola och är VD och grundare av Actionstep AB. Lars-Inge har lång erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling, strategiutveckling och finansiering från sin tidigare roll som VD på Gapwaves AB, ett startup Tech-bolag noterat på Nasdaq First North och även från sin roll som vice VD och koncernchef för Semcon AB, i sin roll som managementkonsult från Actionstep som utfört uppdrag bland annat Atlas Design, Volvo Cars, Elanders, Volvo Group och Kildal Antenn AB.

Till den nyvalda styrelseledamoten beslöt stämman att samma arvode om tre prisbasbelopp som övriga ledamöter erhåller ska utgå för tiden fram till nästa årsstämma, med justering för den tid som gått sedan tidigare beslut togs.

För mer information om den extra bolagsstämman i SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem

+46 704 180 000

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Aktieägarna i SHT Smart High-Tech AB, org nr 556077-7434, ”Bolaget”, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 31 augusti kl 17.00 i Bolagets lokaler, Arendals Allé 3, Göteborg.

Aktieägare ska för att få delta i årsstämman:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 23 augusti 2023, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 28 augusti enligt något av följande alternativ:

Post: SHT Smart High-Tech AB, Arendals Allé 3, 418 75  GÖTEBORG

Tel: 0704-180 000

E-post: info@smarthightech.com

Vid anmälan bör uppges namn, personnr./organisationsnr., samt registrerat innehav, dels anmält antal biträden (högst två) som aktieägare avser medföra till bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 23 augusti 2023 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i årsstämma. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår vid tiden för stämman till 16 919 600 aktier och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 29 519 600 röster.

Förslag till dagordning för extra bolagsstämman

1.   Stämman öppnas

2.   Val av ordförande vid stämman.

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.   Framläggande och godkännande av dagordning.

5.   Val av justeringsmän.

6.   Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.

7.   Kompletterande val av Lars-Inge Sjöqvist till styrelseledamot.

8.   Justering av på årsstämman taget beslut om arvode till styrelsen med anledning av punkt 7 i dagordningen.

9. Stämman avslutas.

Styrelsens förslag:

Punkt 7. Huvudägarnas förslag till val av styrelseledamot

Ägare med motsvarande mer än 50 procent av rösterna i bolaget föreslår att Lars-Inge Sjöqvist väljs in som ordinarie ledamot i styrelsen.

Lars-Inge Sjöqvist har en civilingenjörsexamen vid Chalmers tekniska högskola och är VD och grundare av Actionstep AB. Lars-Inge har lång erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling, strategiutveckling och finansiering från sin tidigare roll som VD på Gapwaves AB, ett startup Tech-bolag noterat på Nasdaq First North och även från sin roll som vice VD och koncernchef för Semcon AB, i sin roll som managementkonsult från Actionstep som utfört uppdrag åt bland annat Atlas Design, Volvo Cars, Elanders, Volvo Group och Kildal Antenn AB.

Punkt 8. – Justering av arvode till styrelsen

Till nyvald styrelseledamot föreslås att samma arvode om tre prisbasbelopp som övriga ledamöter erhåller ska utgå för tiden fram till nästa årsstämma, med justering för den tid som gått sedan tidigare beslut.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Göteborg i augusti 2023

SHT Smart High-Tech AB

STYRELSEN

För mer information om SHT Smart High-Tech AB (Smart High Tech), vänligen kontakta:

VD Lars Almhem

+46 704 180 000

lars.almhem@smarthightech.com

Kort om SHT Smart High-Tech AB

SMART HIGH TECH är genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM® produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.

Newsletter

Subscribe to our newsletter